Norske kvalitetstrær og pyntegrønt
Norske kvalitetstrær og pyntegrønt
Lukk

Fjelledelgran

Fjelledelgran er en edelgran som har en økende markedsandel som juletre hvert år.

Fjelledelgran er en edelgran som stammer fra fjellene på vestkysten av USA og Canada. Den er forholdsvis ny som juletre med en økende markedsandel hvert år. Fargen varierer fra dypt grønn helt over i blåaktige provenienser. Nålelengden er kortere enn hos normannsgran, og den lukter godt av gran. Fjelledelgran mister ikke nåler. Fjelledelgran har en naturlig smal vekstform med god utfylling av mellomgrener. Dette er et eksklusivt juletre.

 


  • Den fjelledelgran Ligos selger produseres i sin helhet i Norge
  • Selges i en kvalitet der hovedtyngden er A, og i Ligos normale høydeinndelinger
  • Finnes i alle fargevariasjoner fra grønt til blått
  • Store trær kan også skaffes
  • Fjelledelgran leveres som hovedregel på pall